تفاهم نامه کتابخانه‌های عمومی با بنیاد قلم چی در استان البرز

به منظور همکاری و استفاده از ظرفیت‌های طرفین میان اداره کل کتابخانه‌های عمومی و بنیاد قلم چی، تفاهم نامه همکاری فیمابین این دو مجموعه در سطح نهاد بومی و استانی شد.به منظور همکاری و استفاده از ظرفیت های طرفین میان اداره کل کتابخانه های عمومی و بنیاد قلم چی، تفاهم نامه همکاری فیمابین این دو مجموعه در سطح نهاد بومی و استانی شد.

به منظور همکاری و استفاده از ظرفیت های طرفین میان اداره کل کتابخانه های عمومی و بنیاد قلم چی، تفاهم نامه همکاری فیمابین این دو مجموعه در سطح نهاد بومی و استانی شد. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز نیز با تقدیر از استقبال مسئولین این نهاد خدمت رسان از همکاری با مجموعه بزرگ کتابخانه های استان خاطرنشان کرد: انشالله با امضای این تفاهم نامه کتابخانه‌های عمومی متعهد می شود شرایط همکاری کارکنان، خانواده آن‌ها و اعضای کتابخانه‌ها با مجموعه های آموزشی بنیاد قلم چی فراهم کند. حجت الاسلام فلاح افزود: تخفیف هزینه عضویت دانش آموزان ، مولفان و کارکنان بنیاد قلم چی در کتابخانه های عمومی، تخفیف ثبت نام اعضای کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور در آزمون بنیاد قلم‌چی، تخفیف ثبت نام کارکنان کتابخانه های عمومی کشور و خانواده‌های آنها در آزمون های برنامه‌ای بنیاد قلم‌چی و خرید کتب کمک آموزشی بنیاد قلم‌چی برای کتابخانه‌های عمومی با تخفیف ویژه از اهم محور های این تفاهم نامه بوده است. گفتنی است نماینده بنیاد قلم چی به همراه تنی از خیرین با حضور در دفتر اداره کل کتابخانه های استان در خصوص شیوه های اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه بحث و بررسی کردند.


تفاهم نامه کتابخانه‌های عمومی با بنیاد قلم چی در استان البرز


منبع :