طراحی نانو ذراتی که رگ‌ها را پاکسازی می‌کند

محققان موفق به ساخت نانوذراتی شدند که قادربه از بین بردن پلاکت‌های رسوب کرده در رگ‌ها است.

طراحی نانو ذراتی که رگ‌ها را پاکسازی می‌کند

به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از بخش فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امید فرخزاد و همکارانش در دانشگاه کلمبیا، نانوذراتی طراحی کردند که می تواند پلاکت های رسوب کرده در رگ ها را از دیواره رگ بزداید، با این کار تصلب شرایین بهبود یافته و خطر سکته در بیماران کاهش می یابد.
هرچند زدایش کلسترول در این طرح فقط روی موش های آزمایشگاهی انجام شده اما محققان نتایج آن را گامی دیگر به سوی ساخت داروی ضدکلسترول می دانند.
در حالی که آزمایش های مختلفی در این حوزه انجام شده است، محققان روش جدیدی برای یورش به کلسترول ارائه کردند. کلسترول موجب بروز سکته ها قلبی در بیماران می شود و سالانه افراد زیادی را در سراسر جهان به کام مرگ می کشد.
امید فرخزاد از محققان این پروژه می گوید:این اولین باری است که از فناوری نانوذرات برای کاهش تصلب شرایین در حیوانات آزمایشگاهی استفاده می شود، سال ها تحقیق و همکاری با مراکز مختلف برای ما امکان استفاده از فناوری نانو برای حل مشکل التهاب را فراهم کرده است،ما موفق به پایدار کردن پلاکت ها در موارد حاد تصلب شرایین شدیم.
در این پژوهش محققان نانوداروهایی را طراحی کردند که می تواند ترکیبات ضدالتهاب را در محل مورد نظر رهاسازی کند. آنها این داروها را در محلی که پلاکت های جمع شده اند رهاسازی کردند.
این گروه تحقیقاتی روی موش های آزمایشگاهی این سیستم دارویی را آزمایش کردند و پس از پنج هفته نتایج را با موش هایی که از این دارو استفاده نکردند مقایسه کردند، نتایج نشان داد که استفاده از این دارو موجب بهبود جدی در موش ها شده است.
هرچند نتایج نشان می دهد که موش ها درمان شده اند اما محققان نمی دانند که این سیستم دارویی در بدن انسان چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.