اعطای گواهی تایید نانومقیاس وتاییدیه آزمایشی به 15محصول نانویی

هفت محصول نانویی گواهی تایید نانو‌مقیاس و هشت محصول تاییدیه آزمایشی از ابتدای سال جاری، از واحد ارزیابی محصولات موسسه خدمات فناوری تا بازار (کریدور) ستاد ویژه فناوری نانو دریافت کردند.

اعطای گواهی تایید نانومقیاس وتاییدیه آزمایشی به 15محصول نانویی

به گزارش روزچهارشنبه گروه علمی ایرنا ازستاد ویژه توسعه فناوری نانو، بررسی مواد و محصولات تولید وعرضه‌شده درحوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو و به‌ تبع آن ارتقای کیفی این محصولات شده و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان را در بر دارد، این دستاوردها موجب توسعه بازار مواد ومحصولات نانو می‌‌شود.

مواد ومحصولاتی در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند و به آن‌ها تأییدیه نانومقیاس اعطا می‌گردد که مطابق با استاندارد ملی 12098 و استانداردهای بین‌المللی (ISO/TS 27687) و در فرآیند بازرسی مواردی از قبیل مقیاس بین 1 تا 100 نانومتر، مهندسی بودن فرآیند تولید و بهبود خواص نسبت به محصول مشابه (نمونه شاهد بدون استفاده از نانوفناوری) را دارا باشند.

همچنین گواهینامه نانومقیاس به محصولاتی اعطا می‌شود که تولید‌کننده آن علاوه بررعایت الزامات فنی اشاره شده، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین‌نامه‌های واحد ارزیابی (از جمله پروانه ساخت و یا بهره‌برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کارشناس نانو در شرکت وغیره) را رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضاء کند.

به محصولاتی که تولید‌کننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده است، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامه نانومقیاس برای محصولات با اعتبار یک ساله صادر شده و قابل تمدید است، همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولید کننده، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.