بارم‌بندی امتحان نهایی و روش مطالعه درس دین و زندگی 3

محور اصلی سوالات در امتحانات نهایی در درس دین و زندگی متن درسی کتاب است .

بارم‌بندی امتحان نهایی و روش مطالعه درس دین و زندگی 3

محور اصلی سوالات در امتحانات نهایی در درس دین و زندگی متن درسی کتاب است .

بیشتر نمره شما ازمتن درس طرح میشه پس بیشتر زمان خود را به تسلط متن درس ها اختصاص بدهید .

بعد از تسلط بر متن به سراغ اندیشه تحقیق درس‌ها بروید سعی کنید به سوالات اندیشه تحقیق مسلط بشید.

بعد از اینها شما باید به سراغ آیات بروید حدود 3 نمره امتحانی شما مختص آیات می‌باشد.

  سوالاتی که از آیات طرح می‌شود:

 شامل: ترجمه آیاتی که خود کتاب ترجمه نکرد ه است–پیام آیات چه ترجمه شده باشد چه نشده توسط کتاب و نوشتن ادامه یک آیه یا حدیث .

چگونه مطالب دینی را فراموش نکنیم ؟

اولین گام سعی کنید یک خلاصه از درسها را بنویسید .

بعد از اینکه بر مطالب درس مسلط شدید به سراغ سوالات نهایی همان درس بروید .

بعد از مشاهده سوالات و حل آن ها دوباره به کتاب برگردید و مطالب مهمی که دیدید در سوالات آمده را مشخص کنید حالا در یک دفتر بنویسید یا در همان کتاب درسی مشخص می‌کنید .

و باید به یک نکته دیگه توجه کنید که شما باید توانایی این رو داشته باشید تمام درس‌های کتاب به همراه عنوان درس بلد باشید به ترتیب درس– یعنی توانایی اینو داشته باشید یه تصویر از هر درس رو تو ذهن خود داشته باشید .

به عنوان مثال

درس ششم :عنوان درس : جایگاه امامت– موضوع ها–معنای شیعه تعریف مهم–دستور به پیروی از پیامبر (خلاصه ای از مطالب مهم رو تو ذهن داشته باش)- 

حضرت علی تربیت یافته پیامبر (خلاصه ای از مطالب مهم تو ذهن داشته باش)-تشییع و وحدت مسلمانان (خلاصه ای ازش تو ذهن داشته باش)-

یعنی شما با مرور و تکرار درس‌ها باید به تسلطی برسید که توانایی اونو داشته باشی به ترتیب اسم درس‌ها رو بگی و تیتر مطالب مهم آنها رو هم بگی و 

بتوانی خلاصه ای از هر تیتر و عنوان درس هم تو ذهن داشته باشی.

نکته : به صفحات 2-3 کتاب درسی توجه کنید .

نکته : آیات حفظی از درس 5 طرح میشه شامل : حدیث ثقلین–غدیر–آیه تطهیر–ولایت و حدیثی درباره عدم شناخت امام

تعاریف مهم کتاب درسی دین و زندگی سال سوم که در امتحانات نهایی سوال شده :

طاغوت–اولی الامر–ولی فقیه–اعجاز–امی–وحی–نفقه–تفقه–تقیه–غیبت صغری–غیبت کبری–تقلید–مقبولیت–کرامت نفس - - انسان عزیز–انسان ذلیل–تمایلات 

دانی وعالی

باید تمام تعریف اصلاحات بالا رو بلد باشید .

 تذکر: شیوه مطالعه دین و زندگی برای کنکور با روش فوق فرق می کند. این روش فقط واسه امتحان نهایی است .


بارم بندی دین و زندگی برای امتحان نهایی:

درس ۱تا۵ : ۴نمره

درس ۶تا ۸ : ۳ نمره

درس ۹و۱۰ : ۳ نمره

درس ۱۱و ۱۲ : ۴ نمره
درس ۱۳ : ۲ نمره

درس ۱۴تا ۱۶: ۴نمره