کاهش پرخاشگریِ کودکان به کمک امگا 3

رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب امگا 3 می‌تواند پرخاشگری و دیگر مشکلات رفتاری را در کودکان کاهش دهد.

کاهش پرخاشگریِ کودکان به کمک امگا 3

رژیم غذایی سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 در کاهش التهاب در بدن، تسکین علائم اختلال نقص توجه ناشی از بیش فعالی و کاهش سطح افسردگی موثر است و همچنین می‌تواند به کنترل خشونت در کودکان و دیگر مشکلات رفتاریِ آنها کمک کند.

در این بررسی متخصصان دانشگاه پنسیلوانیا به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب امگا 3 بر رفتار کودک در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر می‌گذارد.

در این بررسی 290 کودک 11 و 12 ساله شرکت داشتند که به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول مکمل امگا 3 دریافت کردند. گروه دوم در رژیم غذایی‌شان مکمل امگا 3 وجود نداشت اما تحت رفتاردرمانی شناختی قرار گرفتند. گروه سوم هم از مکمل مصرف کرده و هم تحت رفتاردرمانی شناختی قرار گرفتند و گروه چهارم تنها اطلاعاتی در مورد چگونگی کاهش رفتار تهاجمی دریافت کردند.

به گزارش مدیکال دیلی، به گفته محققان در بررسی‌هایی که روی این کودکان انجام گرفت، مشخص شد که رژیم غذایی حاوی اسید چرب امگا 3 در کاهش رفتار تهاجمی در کودکان نقش داشته است. همچنین کودکان گروه سوم و گروه اول نسبت به دو گروه دیگر کمتر رفتار تهاجمی از خود بروز دادند.

منبع :