جهنم شهاب سنگی زمین پیش از عصر دایناسورها

دانشمندان فکر می‌کنند پیش از عصر دایناسورها انبوهی از شهاب سنگهای غول پیکر زمین را بمباران کرده بودند.

جهنم شهاب سنگی زمین پیش از عصر دایناسورها

 حدود ۳.۹ میلیارد سال پیش شمار زیادی از سیارکها و شهاب سنگها که شاید نتوان شماری برای آنها در نظر گرفت زمین و ماه را طی دوره ای سخت موسوم به Late Heavy Bombardment بمباران کردند اما کمتر سنگ فضایی به بزرگی آنچه که دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا در ژورنال تخصصی PrecambrianResearch توصیف کرده اند به زمین برخورد کرده است.

در این بررسی که در نوع خود بی سابقه بوده است دانشمندان خرده سنگهایی را در شمال غرب استرالیا کشف کرده اند که نشان از بمباران فضایی مهیبی در حدود ۳.۴ میلیارد سال پیش دارد. البته بررسیهای بیشتری که بر روی این کشفیات انجام شده حکایت از آن دارد که تنها مختص به این نقطه از جهان نیستند.

در عین حال دانشمندان به شهاب سنگهای بسیار بزرگتر هم فکر می کنند که به عقیده آنها دو تا سه برابر شهاب سنگ عظیمی است که با برخورد به زمین پایان دوران دایناسورها را کلید زد.

جهنم شهاب سنگی زمین پیش از عصر دایناسورها


دانشمندان با بررسیهای بیشتر به این نتیجه رسیده اند که در نتیجه برخورد چنین شهاب سنگهای ماورای تصوری به زمین، زمین لرزه های عظیمی روی داده و در پی آن سونامی های بسیار قدرتمندی شکل گرفته که در نتیجه آن کوهها و صخره های بزرگ زمین جابجا شده اند.

این دانشمندان شواهدی از چنین شهاب سنگهایی در منطقه Marble Bar استرالیا کشف کرده اند. آنها به باور قطعی رسیده اند که چنین برخوردی درحدود ۳.۴ میلیارد سال پیش روی داده است.

منبع :