معرفی دی وی دی ضمیمه کتاب زیست 2( سوم دبیرستان)

همانطور که می‌دانید زیست شناسی باضریب 12بالاترین ضریب را در میان دروس گروه آموزشی علوم تجربی دارا است و این نشان از اهمیت ویژه این درس در بین دانش آموزان این رشته می‌باشدمطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب زیست 2(سال سوم دبیرستان):


اهمیت زیست 2(سال سوم دبیرستان):

همانطور که می دانید زیست شناسی باضریب 12بالاترین ضریب را در میان دروس گروه آموزشی علوم تجربی دارا است و این نشان از اهمیت ویژه این درس در بین دانش آموزان این رشته می باشد و معمولاً دانش آموزان این درس را خیلی خوب مطالعه می کنند. در کنکور سراسری تعداد سوالات این درس 50 و مدت پاسخگویی 36 دقیقه می باشد. زیست شناسی و آزمایشگاه 2 حدود 17 تا 20 سؤال را معمولاً در آزمون سراسری به خود اختصاص می دهد آنچه در درس زیست‌شناسی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند چگونه خواندن این درس و پی بردن به نکات، مفاهیم و مطالب در کتاب درسی می‌باشد.

کتاب زیست‌شناسی سال سوم در سال‌های اخیر، بارم‌بندی حدود 35-40 درصدی در کنکور دارد که نشان از اهمیت بالای این کتاب در کنکور دارد.


لوح ضمیمه کتاب زیست 2:

لوح ضمیمه کتاب زیست  شامل آزمون، فیلم های آموزشی ، خلاصه درس، برگه امتحانی، مشاوره و... می باشد که هر کدام از این بخش ها به یادگیری بیشتر و سریع دانش آموزان کمک چشم گیری می کند.


جدول 1- محتوای لوح ضمیمه زیست 2 ضمیمه کتاب

ردیف

بخش

تعداد

تعداد سوال

1

آزمون های کانون

63

1420

2

آزمون 10 سوالی تستی

42

393

3

آزمون 10 سوالی تشریحی

52

660

4

فیلم‌های سه دقیقه‌ای

325

5

خلاصه درس

226