راهکار‌های تقویت اراده

یقین کند که نقاط قوتش بیش از نقاط ضعفش است.

راهکار‌های تقویت اراده

1- باور به توانمندی‌ها

یقین کند که نقاط قوتش بیش از نقاط ضعفش است.

2– برنامه‌ریزی حساب‌شده

شخص با مشورت با فرد ذی‌صلاح و با توجه به امکانات و توانمندی‌های واقعی خود برای خود برنامه‌ریزی منظم کند تا هر کاری در وقت مناسب انجام شود. در روایتی امام موسی کاظم علیه‌السلام توصیه فرموده‌اند که «زمانت را به چهار ساعت تقسیم کن: ساعت مناجات با خدا، ساعتی را برای امر معاش، پ) ساعتی برای معاشرت برادران و صالحان و ساعتی را هم برای لذات مشروع که این ساعت باعث انجام دیگر ساعت‌ها می‌شود.»

3– انگیزه‌ی قوی و معتبر

انگیزه‌ای که آثار مثبت داشته باشد و خلاف عرف و شرع و تقوی نباشد.

4- تغییر موقعیت‌ها

گاهی موقعیت‌هایی که فرد مورد سرزنش، اتهام به ناتوانی و ضعف، نپختگی در فکر و... قرار می‌گیرد باعث ضعف اراده می‌شود و با تغییر محیط، امنیت روانی به فرد بازمی‌گردد.

5- سهل‌گیری

هر کاری را آسان و سهل تلقی کند. امام علی علیه‌السلام: «خدای متعال دوست دارد شخصی را که دارای نفسی سهل‌گیر و بخشنده‌خوی است و به انجام کارها زود و بدون رنج اقدام می‌کند.»

6- پرهیز از عوامل سستی‌زا

مثل خواب زیاد، پرخوری و... . امام علی علیه‌السلام: «چه‌بسا خواب، تصمیم‌گیری‌های روزانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

7- قرار دادن مراقب برای خود

8- دوستی با افراد بااراده

امام علی علیه‌السلام: «هم‌نشینی و دوستی با حکیمان حیات عقل‌ها و شفای نفس‌هاست.»

9– عدم فاصله بین تصمیم و اقدام

امام علی علیه‌السلام: «قبل از این‌که غصه‌دار شوی از فرصت استفاده کرده و اقدام به عمل کن.»

10- یادآوری موفقیت‌ها

امام علی علیه‌السلام: «کسی که عاقل است از دیروزش عبرت می‌گیرد و آن را برای خودش آشکار می‌سازد.»