ریاضیات رشته‌ی تجربی و اهمیت آن

برخلاف ریاضیات دانش‌آموزان ریاضی، سؤالات ریاضیات رشته‌ی تجربی کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ به جز هندسه‌ی 1.برخلاف ریاضیات دانش‌آموزان ریاضی، سؤالات ریاضیات رشته‌ی تجربی کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ به جز هندسه‌ی 1.

تنها مبحثی از ریاضیات تجربی که می‌تواند سؤالات خلاقانه داشته باشد، هندسه‌ی 1 است. بقیه‌ی مباحث کاملاً دست‌یافتنی بوده و با حدود 100 تست در هر مبحث (به طور میانگین به ازای هر تست در کنکور) می‌توانید به تمام پیچ و خم تست‌ها تسلط یابید.

ریاضیات را دریابید که برخلاف زیست‌شناسی طراح نمی‌تواند سؤالات نو و جدید طرح کند.