سرعت یادگیری خود را تنظیم کنید

برای این‌که بتوانید سرعت پیشروی خود را در درس‌های آسان و دشوار تنظیم کنید باید بدانید که با روبه‌رو شدن با این گونه درس‌ها چه عملکردی باید داشته باشید.

برای این‌که بتوانید سرعت پیشروی خود را در درس‌های آسان و دشوار تنظیم کنید باید بدانید که با روبه‌رو شدن با این گونه درس‌ها چه عملکردی باید داشته باشید. باید توجه داشته باشید که میان پیشرفت در درس‌های آسان و سخت تفاوت بنیادی وجود دارد.

درک درس‌های آسان دشوار نیست در این صورت پیشرفت به نحو محسوسی تند است و این امر موجب اطمینان شما خواهد شد؛ اما دریافت درس دشوار یا بخش‌های دشوار درس به سبب پیچیدگی به کوشش، اندیشه و صبر و حوصله‌ی فراوان نیاز دارد و روند جذب، کند و تدریجی است. در این گونه درس‌ها شتاب باعث ابهام و آشفتگی ذهن خواهد شد و درست است که سرعت یادگیری کند می‌شود ولی پیشرفت یادگیری بیش‌تر خواهد شد. در صورت مواجه شدن با درس‌ها و مباحث دشوار با خونسردی و تأمل و بدون توجه به زمان برخورد کنید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب