نوروز 96

ذهن خود را شفاف کنید

اطلاعات و مطالب خوانده‌شده را به تصویر بکشید تا در خاطرتان بماند. این کار سطح توجهتان را بالا خواهد برد و انگیزه‌تان را افزایش خواهد دادبرای این‌که بتوانید بر یادگیری‌تان سرعت ببخشید باید بتوانید آن‌چه را مطالعه کرده و آموخته‌اید از بر بخوانید؛ بنابراین سعی کنید حین مطالعه‌، تصاویر، نمودارها و جدول‌های موجود در متن را نیز بخوانید و در ذهنتان آن‌ها را تجسم کنید.

اطلاعات و مطالب خوانده‌شده را به تصویر بکشید تا در خاطرتان بماند. این کار سطح توجهتان را بالا خواهد برد و انگیزه‌تان را افزایش خواهد داد؛ بنابراین هر چه بیش‌تر بتوانید مطالب را از حفظ بگویید بهتر آن را به خاطر خواهید سپرد.

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری