ذهن خود را شفاف کنید

اطلاعات و مطالب خوانده‌شده را به تصویر بکشید تا در خاطرتان بماند. این کار سطح توجهتان را بالا خواهد برد و انگیزه‌تان را افزایش خواهد داد

برای این‌که بتوانید بر یادگیری‌تان سرعت ببخشید باید بتوانید آن‌چه را مطالعه کرده و آموخته‌اید از بر بخوانید؛ بنابراین سعی کنید حین مطالعه‌، تصاویر، نمودارها و جدول‌های موجود در متن را نیز بخوانید و در ذهنتان آن‌ها را تجسم کنید.

اطلاعات و مطالب خوانده‌شده را به تصویر بکشید تا در خاطرتان بماند. این کار سطح توجهتان را بالا خواهد برد و انگیزه‌تان را افزایش خواهد داد؛ بنابراین هر چه بیش‌تر بتوانید مطالب را از حفظ بگویید بهتر آن را به خاطر خواهید سپرد.