مهندسی محیط در زمان باقی‌مانده تا کنکور و امتحانات

جالب این‌جاست بدانید بسیاری از استرس‌ها و عدم تمرکز شما با همین یک نکته‌ی ساده مرتفع می‌شود.

مهندسی محیط در زمان باقی‌مانده تا کنکور و امتحانات

فضای مطالعه و ساعت خواب و بیداری خود را مطابق شب و روز کنکور تنظیم کرده و از الان سعی کنید دیرتر از ساعت 12 شب به خواب نروید و نهایتاً 7 صبح از خواب بلند شوید تا ساعت فیزیولوژیک بدن شما تا روز کنکور به ثبات برسد.

جالب این‌جاست بدانید بسیاری از استرس‌ها و عدم تمرکز شما با همین یک نکته‌ی ساده مرتفع می‌شود.

فضای مناسبی را برای مطالعه‌ی انفرادی در خانه، کتابخانه یا هر فضایی که در آن تمرکز دارید، فراهم کنید.

بهتر است بازدهی مطالعه‌ی فردی خود را افزایش دهید تا این‌که به مطالعه‌ی گروهی بپردازید؛ چون مطالعه‌ی گروهی حاشیه‌هایی را دارد که تمرکز شما را بر هم می‌زند.