یادگیری چیزی نیست جز طبقه‌بندی (دکارت)

برخی دانش‌آموزان سر کلاس درس وقتی سؤالی از آن‌ها پرسیده می‌شود، جواب را می‌دانند ولی نمی‌توانند آن را بیان کنید؛ چون این مطالب طبقه‌بندی نشده‌اند.

یادگیری چیزی نیست جز طبقه‌بندی (دکارت)

برخی دانش‌آموزان سر کلاس درس وقتی سؤالی از آن‌ها پرسیده می‌شود، جواب را می‌دانند ولی نمی‌توانند آن را بیان کنید؛ چون این مطالب طبقه‌بندی نشده‌اند.

ذهن ما قابلیت ذخیره‌سازی بسیار بالایی دارد. اگر تصور کنیم مغز ما شبیه یک کتابخانه‌ی خیلی بزرگ باشد و مطالبی که ما در طی یک سال یاد می‌گیریم کتاب‌های آن باشند، زمانی می‌توانیم از دانش خود (کتاب‌ها) استفاده کنیم که هر دسته از کتاب‌ها در قفسه و طبقه‌ی مخصوص به خود قرار گرفته باشند. هر چه‌ این طبقات مرتب‌تر باشند پیدا کردن کتاب مورد نظرمان آسان‌تر خواهد بود.

اکنون که همه‌ی مطالب درسی را خواندید زمان بسیار مناسبی برای طبقه‌بندی آموخته‌های‌تان است. هر چه زودتر دست به کار شوید و کتابخانه‌ی ذهنتان را منظم کنید.