نکات لازم که اولیا باید هنگام امتحانات رعایت کنند

در روزهای امتحان مهمانی‌ها و رفت و آمدها را کم کنید و فضای خانه را برای مطالعه‌ی فرزندتان آماده کنید.

نکات لازم که اولیا باید هنگام امتحانات رعایت کنند

1. در روزهای امتحان مهمانی‌ها و رفت و آمدها را کم کنید و فضای خانه را برای مطالعه‌ی فرزندتان آماده کنید.

2. بلافاصله بعد از اتمام هر امتحان او را مورد سؤال و جواب قرار ندهید.

3. به هیچ عنوان نمراتش را به‌خصوص وقتی پایین است، جلو اقوام و آشنایان مطرح نکنید.

4. به هیچ عنوان او را با دیگر فرزندتان یا اقوام و دوستان مقایسه نکنید.

5. شاید لازم باشد برای برخی درس‌ها برایش معلم خصوصی بگیرید.

6. در زمان امتحانات خیلی آنان را به خودتان وابسته نکنید.