نوروز 96

نکات لازم که اولیا باید هنگام امتحانات رعایت کنند

در روزهای امتحان مهمانی‌ها و رفت و آمدها را کم کنید و فضای خانه را برای مطالعه‌ی فرزندتان آماده کنید.1. در روزهای امتحان مهمانی‌ها و رفت و آمدها را کم کنید و فضای خانه را برای مطالعه‌ی فرزندتان آماده کنید.

2. بلافاصله بعد از اتمام هر امتحان او را مورد سؤال و جواب قرار ندهید.

3. به هیچ عنوان نمراتش را به‌خصوص وقتی پایین است، جلو اقوام و آشنایان مطرح نکنید.

4. به هیچ عنوان او را با دیگر فرزندتان یا اقوام و دوستان مقایسه نکنید.

5. شاید لازم باشد برای برخی درس‌ها برایش معلم خصوصی بگیرید.

6. در زمان امتحانات خیلی آنان را به خودتان وابسته نکنید.


سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی