مأموریت شماره‌ی 8، آماده‌تر، زیباییِ سخت‌کوشی (2)

پس از تحلیل دقیق وضعیت درس‌ها و مباحث نوبت به اتفاق ویژه‌ی دوران جمع‌بندی یعنی آزمون‌های سه روز یک‌بار می‌رسد.

مأموریت شماره‌ی 8، آماده‌تر، زیباییِ سخت‌کوشی (2)

در مدت باقی‌مانده تا آزمون اصلی باید برای تک تک روزها و تمام بازه‌های مطالعاتی آینده برنامه‌های دقیق داشته باشید تا جمعِ کل فعالیت‌های پروژه‌های 8، بهترین جمعِ کل ممکن برای معادله‌های طول سال باشد. موفقیت در این پروژه به موفقیت در تبدیلِ وضعیتِ روش‌های نامطلوب گذشته وابسته است و در این فرایند ابزارهای تحلیل تجمعیِ ویژه‌ی دوران جمع‌بندی، همچون کارنامه‌ی بازیابی، صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی، کتاب خودآموزی سالیانه و کارنامه‌های پروژه‌ای نقش بسیار مهمی دارند.

پس از تحلیل دقیق وضعیت درس‌ها و مباحث نوبت به اتفاق ویژه‌ی دوران جمع‌بندی یعنی آزمون‌های سه روز یک‌بار می‌رسد. آزمون‌هایی که به کمک کتاب‌های زرد برگزار خواهید کرد مشق موفقیت در کنکور است. تشابه حرفه‌ای این آزمون‌ها با کنکور می‌تواند بخش مهمی از موفقیت در کنکور را ضمانت کند. جایی که هم به تقویت مهارت‌های مبحثی و جمع‌بندی پرداخته‌اید و هم با افزایش تجربه‌ی آزمونی، گام بلندی در جهت حفظ آرامش در جلسه‌ی کنکور برداشته‌اید.

با ابزارهای تکمیلی دوران جمع‌بندی مانند کتاب‌های زرد عمومی، کتاب‌های هفت‌کنکور، DVDهای جمع‌بندی درس‌ها و... و هم‌چنین مهارت‌های آزمونی خاص این دوران یعنی تکنیک ضربدر و منها، زمان‌های نقصانی و استراتژی بازگشت آشنا شوید تا برای موفقیت در این پروژه‌ی مهم هیچ کدام از راهکارهای کلیدی را از دست نداده باشید.

حالا دیگر فرصتی برای فکر کردن به نکات منفی پروژه‌های قبل نیست. حالا دیگر فرصتی برای توقف وجود ندارد.

مأموریت آخر ما در برنامه‌ی راهبردی کلیدی‌ترین راهکارهای موفقیت در این روزها را در اختیارمان می‌گذارد و حالا نوبت ماست تا در پروژه‌ی آخر، آخرین درجه‌ی سخت‌کوشی خود را به نمایش بگذاریم. سخت‌کوشی کلیدواژه‌ی شروع سال کنکوریِ موفق ما و حلقه‌ی رابط تمام پروژه‌های قبل بود. باید به سخت‌کوشی برگردیم و در روزهای باقی‌مانده بیش از همیشه سخت‌کوش باشیم. چیزی تا جشن قهرمانی نمانده است.