چند نکته‌ی کلیدی برای امتحان دادن

همه‌ی شما دانش‌آموزان هنگامی که برگه‌ی امتحانی را به دست می‌گیرید فکر‌های مختلفی به ذهنتان می‌رسد و می‌خواهید بهترین را انجام دهید.

چند نکته‌ی کلیدی برای امتحان دادن

همه‌ی شما دانش‌آموزان هنگامی که برگه‌ی امتحانی را به دست می‌گیرید فکر‌های مختلفی به ذهنتان می‌رسد و می‌خواهید بهترین را انجام دهید. برای انجام بهترین‌ها راهکارهای زیر را مد نظر قرار دهید:

- آرامشتان را حفظ کنید. اولین شرط برای داشتن آزمونی خوب آرام بودن است. گاهی اوقات پیش می‌آید که دانش‌آموز مضطرب می‌شود؛ درنتیجه جواب‌ها را فراموش کرده و نمی‌تواند به‌درستی به سؤالات جواب دهد. گاهی آن‌قدر عجله‌اش زیاد است که اختلال در خواندن سؤال، عددگذاری یا محاسبه، تفهیم مطلب و... پیش می‌آید یا گاهی دانش‌آموز سؤال‌ها را نیمه‌کاره رها می‌کند تا به سؤال دیگری جواب دهد. همه‌ی این پرسش‌ها روی هم انبار شده و آشفتگی ذهن و اضطراب را به همراه دارند.

- پیش‌داوری نکنید. قبل از جلسه‌ی امتحان خیالبافی نکنید که مثلاً «من می‌دانم این امتحان را خراب می‌کنم» یا «من می‌دانم نفر آخر می‌شوم» یا ... . فکر کردن به نتیجه، ما را از هدف دور می‌کند؛ پس نتیجه‌گرایی را کنار بگذارید و روی پاسخ دادن به سؤالات تمرکز کنید.

- تمرکز کنید. یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در جلسه‌ی امتحان، تمرکز کردن است. در جلسه‌ی امتحان حواستان را به سؤال جمع کنید. به درس‌ها و امتحان‌های دیگر و زمان مطالعه و صحبت‌های بغل‌دستی قبل از امتحان هم فکر نکنید؛ فقط و فقط بر سؤال تمرکز کنید.

- چشم‌های‌تان را روی صورت سؤال متمرکز کنید. درست خواندن صورت سؤال نیمی از جواب است. صورت سؤال را به‌درستی بخوانید تا بتوانید به‌درستی به آن جواب دهید. حواستان به کلمات کلیدی و فعل‌های سؤال باشد تا آن را درست خوانده و بهتر متوجه شوید.