آیا می‌توانم؟

آیا می‌رسم درس‌ها را تمام کنم؟ آیا می‌توانم مطالبی را که قبلاً خواندم مرور کنم؟ آیا...آیا می‌رسم درس‌ها را تمام کنم؟ آیا می‌توانم مطالبی را که قبلاً خواندم مرور کنم؟ آیا...

این‌ها مهم‌ترین سؤالاتی هستند که این روزها از دانش‌آموزان کنکوری می‌شنویم. درست است که روزهای نزدیک به کنکور را می‌گذرانید و مقداری استرس و تنش طبیعی است، اما همه‌ی رقبای شما نیز در وضعیت مشابه شما قرار دارند؛ پس مثبت فکر کنید. هر روز کمی ورزش کنید و از تمام لحظات خود نهایت استفاده را ببرید. می‌توانید پس از آزمون 31 اردیبهشت تا آزمون بعدی که 21 خرداد است (دوران انتقالی)، چند روزی را به مرور مطالبی که قبلاً خوانده‌اید و فکر می‌کنید فراموش کرده‌اید اختصاص دهید. البته بهتر است دوران انتقالی شما خیلی طولانی نشود. بین سه روز تا یک هفته زمان خوبی است. سپس باید وارد دوران جمع‌بندی شوید.