انسجام ذهنی هنگام درس خواندن چگونه است؟

برای هر درسی روش مطالعه‌ای وجود دارد و هر کدام از شما نیز روش مطالعه‌ی خاص خودتان را دارید و مهم است که آن را پیدا کنید.

انسجام ذهنی هنگام درس خواندن چگونه است؟

برای هر درسی روش مطالعه‌ای وجود دارد و هر کدام از شما نیز روش مطالعه‌ی خاص خودتان را دارید و مهم است که آن را پیدا کنید. برای این کار می‌توانید اول از خودتان و سپس از مشاوران و معلم‌ها و دوستان و رتبه‌های برتر و کتاب‌های مختلف بیاموزید.

آن‌چه در تمام روش‌های مطالعه مشترک است و باید آن را رعایت کنید اصل انسجام است. شما باید انسجام مطالب را حفظ کنید و از پراکندگی ذهن بپرهیزید. اما چگونه؟

فرض کنید کتاب ادبیات را در دست گرفته‌اید و صفحه‌ی اول را می‌خوانید و برای‌تان آسان است. به صفحه‌ی سه می‌روید و متوجه می‌شوید یک نکته در صفحه‌ی یک جا مانده است و برمی‌گردید تا آن را بخوانید.

به صفحات بالاتر می‌رسید و آن را می‌خوانید و ناگهان با خود می‌گویید «نکند نکته‌ی صفحه‌ی دو یادم برود!» پس برمی‌گردید و دوباره آن را می‌خوانید و همین‌ طور به گیج شدن ادامه می‌دهید.

این نشان‌دهنده‌ی بی‌نظمی ذهن است و گویی انباری است که تمام مواد و وسایل روی هم تل‌انبار شده‌اند و شما برای یافتن قوطی کبریتی باید نیرو و انرژی زیادی صرف کنید تا بتوانید پیدایش کنید.

درس‌ها باید منظم و مرتب خوانده شوند و ارتباط بین کلمات به شکل صحیح حفظ شود. هم‌چنین باید یادداشت‌برداری‌ها و درخت دانش‌ها و خلاصه‌نویسی‌ها با روش درست انجام شود. باید یاد بگیرید که ارتباط مطالب را پیدا کنید، بفهمید و یاد بگیرید و آن را یادداشت کنید و هنگام مطالعه‌ی بعدی به کار ببرید. بی‌برنامه درس خواندن انسجام ذهنی را از بین می‌برد و باعث پرش ذهنی می‌شود.

شما باید هنگام درس خواندن آرامش داشته باشید تا انسجام مطالب و فعالیت‌های ذهنی‌تان حفظ شود.