امتحانات پایان سال و کسب نتیحه‌ی خوب

برنامه‌ریزی کنید که مرتب مطالب را مرور کنید. هر چه‌قدر مرور مطالب زیاد باشد به‌راحتی می‌توانید در جلسه‌ی آزمون مفاهیم را بازیابی ذهنی کنید.

امتحانات پایان سال و کسب نتیحه‌ی خوب

با رسیدن ایام امتحانات و پایان سال تحصیلی یکی از دغدغه‌های دانش‌آموزان نتیجه‌ی خوب در امتحانات است و بی‌شک همگی به دنبال کسب موفقیت در این مهم هستند. اگر در این ایام عملکرد هوشمندانه نداشته باشیم کسب موفقیت اندکی سخت می‌شود. پیشنهادی که برای این دوران می‌شود این است که همگام با این‌که کتاب درسی را دقیق مطالعه می‌کنید از حل و تمرین نمونه‌سؤالات امتحانی اصلاً غفلت نکنید و طوری تمرین کنید که خط فکری طراحان سؤالات را متوجه بشوید.

برنامه‌ریزی کنید که مرتب مطالب را مرور کنید. هر چه‌قدر مرور مطالب زیاد باشد به‌راحتی می‌توانید در جلسه‌ی آزمون مفاهیم را بازیابی ذهنی کنید. یکی از مشکلاتی که اکثر دانش‌آموزان دارند این است که بعد از مطالعه و حضور در جلسه‌ی امتحان اظهار دارند که مطلب را خوانده‌اند ولی نمی‌توانند به خاطر بیاورند و این همان معضلی است که دانش‌آموزان خود را برای بازیابی ذهنی آماده نکرده‌اند و این‌که چگونه به یاد بسپارند و چگونه به یاد بیاورند فکر نکرده‌اند و این مشکل گریبان‌گیر اکثر دانش‌آموزان می‌شود.

بنابراین مهم است که دانش‌آموزان مطالعه و تمرین خود را جهت‌دار انجام دهند و همیشه حین مطالعه به این فکر کنند که چگونه به یاد بسپارند و چگونه به یاد بیاورند و این می‌شود استراتژی مطالعه در ایام امتحانات و عملکرد حرفه‌ای آن‌ها تا کسب موفقیت سهل شود. مرورتان را بیش‌تر انجام دهید و نمونه‌سؤالات امتحانی را با تکیه بر بررسی خط فکری طراحان تمرین کنید.