خارج کردن توده 930 گرمی از گلوی یک بیمار

خارج کردن توده 930 گرمی از گلوی یک بیمار مبتلا به «گواتر» توسط دکتر شیرزاد نصیری دانشیار دانشگاه تهران در بیمارستان شریعتی صورت گرفت

خارج کردن توده 930 گرمی از گلوی یک بیماربه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛عکس زیر مربوط به خارج کردن توده‌ای 930 گرمی از گلوی یک بیمار مبتلا به «گواتر» توسط دکتر شیرزاد نصیری دانشیار دانشگاه تهران در بیمارستان شریعتی است.

منبع :