به دانش‌آموزان آرامش بدهید

نگرانی‌های دانش‌آموزان در ایام امتحانات، گاهی با فشار خانواده‌ها بیش‌تر می‌شود، در حالی که باید با این مسئله خیلی عاقلانه و منطقی برخورد کرد.

نگرانی‌های دانش‌آموزان در ایام امتحانات، گاهی با فشار خانواده‌ها بیش‌تر می‌شود، در حالی که باید با این مسئله خیلی عاقلانه و منطقی برخورد کرد.

اگر توجه داشته باشید که استعداد همه‌ی افراد یکسان نیست، دانش‌آموز را به دلیل آن‌که نمره‌ی امتحانی‌اش از نمره‌ی دانش‌آموز دیگری کم‌تر شده، ملامت نخواهید کرد بلکه برعکس به دلیل انجام تکالیفش احساس رضایت خواهید داشت.

هر امتحان، آزمونی است که به صورت مسابقه برگزار می‌شود؛ بنابراین موفقیت در کنکور یا سایر امتحانات فقط به میزان فعالیت داوطلب ارتباط ندارد بلکه به فعالیت داوطلبان دیگر و استعدادهای آن‌ها نیز ارتباط دارد؛ بنابراین به هیچ عنوان منطقی نیست که خانواده‌ها روی فرزندان خود فشار روحی بی‌جا وارد کنند و آن‌ها را گرفتار نگرانی‌های مضاعف و آزاردهنده کنند.

سعی کنید در ایام امتحانات به فرزندتان آرامش بدهید.