چگونه اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهیم؟

خودت را باور داشته باش. سعی کن به موفقیت‌ها و نکات قدرت خود فکر کنی.

چگونه اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهیم؟

خودت را باور داشته باش. سعی کن به موفقیت‌ها و نکات قدرت خود فکر کنی.

اعتمادبه‌نفس پایین، تردید و دودلی هنگامی رخ می‌دهد که شما به عیوب و نقایص خود فکر می‌کنید از انسان‌های موفق کمک بگیرید.

 اگر فکر می‌کنید به ورزشکاری موفق غبطه می‌خورید یا اگر در مورد زنی که در شصت‌سالگی به دانشگاه پزشکی راه یافته است در روزنامه مطلبی خوانده‌اید و آرزو کردید مثل او باشید بدانید که همین جا و همین حالا فرمول اعتمادبه‌نفس را به دست آورده‌اید.