نقش خانواده در ایام امتحانات

سعی کنید در ایام امتحانات، رفت‌وآمد و مهمانی‌های خانوادگی تعطیل یا محدود شود.

نقش خانواده در ایام امتحانات

۱. محیط خانواده و فضای عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنش‌های عاطفی و مشاجره باشد.

2. سعی کنید در ایام امتحانات، رفت‌وآمد و مهمانی‌های خانوادگی تعطیل یا محدود شود.

3. محیط فیزیکی آرام و بی‌سروصدا برای مطالعه‌ی دانش‌آموزان فراهم کنید.

4. به استراحت و خواب دانش‌آموزان توجه کافی داشته باشید.

5. هنگام امتحانات، دانش‌آموزان نیاز به حمایت عاطفی و اطمینان‌بخشی بیش‌تری دارند.

6. ساعات تماشای برنامه‌های تلویزیونی تا حد امکان کاهش یابد.

7. از توقعات بی‌جا و فشار بیش از حد برای مطالعه خودداری کنید.

8. در صورتی که فرزندتان از موفقیت در یکی از امتحانات رضایت خاطر نداشت مورد حمایت قرار گیرد و از سرزنش کردن او خودداری کنید.

9. تغذیه‌ی دانش‌آموز مناسب و مقوی باشد.