هدف‌گذاری نوع اول امتحانی

منطقی بودن هدف‌گذاری‌ها، مهم‌ترین عامل موفقیت شما در امتحاناتِ پیش رو است.

هدف‌گذاری نوع اول امتحانی

تثبیت نقاط قوت

هدف‌گذاری برای یک دوره از امتحانات همیشه به ابتدای سال تحصیلی وابسته نیست. اگرچه بهترین زمان برای ترسیم هدف‌گذاری سالیانه جایی در ابتدای سال است؛ اما لازم است پیش از آغاز هر دوره‌ی امتحانی یک بار دیگر هدف‌گذاری‌ها را مرور کنید. شاید این هدف‌گذاری نیاز به طراحی و بازطراحی داشته باشد که بدون این دو مورد، موفقیت در امتحانات کار ساده‌ای نیست.

در این نوع از هدف‌گذاری محوریت کار با درس‌های نقاط قوت پایدار شماست. در این گروه از درس‌ها، نمرات مستمر و امتحانات نیم‌سال اول در سطح بالاتری از نمرات سایر درس‌ها قرار دارند. تحلیل جامع شرایط این درس‌ها می‌تواند پیام‌های تأثیرگذاری برای درس‌های گروه‌های بعدی داشته باشد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به تسلط بر کتاب درسی، حل تمرینات استاندارد و رفع اشکال دقیق اشاره کرد.

برای دست‌یابی به بهترین هدف‌گذاری ممکن در این درس‌ها باید استراتژی تثبیت را انتخاب کنید. قطعاً شرایط امتحانات مستمر این درس‌ها با توجه به پیشینه‌ی عملکردی شما، شرایط ایده‌آلی بوده است و در صورت از دست دادن احتمالی سؤالات چند مبحث در امتحانات مستمر، مهم‌ترین اولویت‌های شما برای تکمیل مطالعات در دوره‌ی آماده‌سازی امتحان آن درس برای امتحانات نهایی مشخص شده است. در این گروه از درس‌ها، حفظ نمره‌ی نیم‌سال اول با توجه به افزایش حجم مطالب با اضافه شدن مطالب نیم‌سال دوم یک هدف‌گذاری منطقی است. رفع اشکال از امتحانات مستمر را به خاطر داشته باشید.

منطقی بودن هدف‌گذاری‌ها، مهم‌ترین عامل موفقیت شما در امتحاناتِ پیش رو است.