یک بار به جای چند بار

برای این‌که بتوانید یادگیری با بازده بالا داشته باشید باید با روش‌های مطالعه آشنا باشید.برای این‌که بتوانید یادگیری با بازده بالا داشته باشید باید با روش‌های مطالعه آشنا باشید.

هر درسی روش مطالعه‌ی خاص خود را دارد. این قانون طلایی را خوب به خاطر بسپارید: یک بار توضیح دادن یک مطلب درسی به خودتان از چندین بار مطالعه‌ی آن مؤثرتر است. زمانی که یک مطلب را برای خود یا کس دیگری بازگو می‌کنید متوجه می‌شوید که دیگر هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کنید.

در درس‌هایی مثل ریاضی و... به خاطر سپردن فرمول‌ها و معلومات کتاب درسی کافی نیست. باید بتوان از آن فرمول‌ها و مفاهیم در حل تست استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا تمرینات و مثال‌های کتاب درسی و سؤالات مختلف تشریحی دیگر را به‌دقت حل کنید و سپس به تست‌زنی بپردازید و در صورت وجود اشکال در آن‌ها سریعاً به کتاب درسی مراجعه کنید.