توصیه‌های مهم برای امتحان‌های شما

با آمادگی کامل و به‌موقع در جلسه‌ی امتحان حاضر شوید.

توصیه‌های مهم برای امتحان‌های شما

برای عملکرد بهتر در امتحان توصیه‌های زیر را به کار بگیرید:

1. با آمادگی کامل و به‌موقع در جلسه‌ی امتحان حاضر شوید.

2. با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید.

3. آرام ولی هوشیار باشید. اگر حق انتخاب دارید، مکان مناسبی را برای نشستن انتخاب کنید.

4. ابتدا نگاهی گذرا به سؤالات بیندازید. حدوداً 10 درصد از وقت خود را برای این کار صرف کنید.

5. برای پاسخ‌گویی به سؤالات از یک برنامه‌ی منظم پیروی کنید.