اهمیت هدف‌گذاری آزمون‌ها و امتحانات

داشتن هدف یا به‌عبارتی مقصد مشخص و مرحله به مرحله، امری بسیار مهم است.

اهمیت هدف‌گذاری آزمون‌ها و امتحانات

داشتن هدف یا به‌عبارتی مقصد مشخص و مرحله به مرحله، امری بسیار مهم است.

قبل از شروع مطالعه‌ی درسی باید هدف خود را مشخص کنید که دقیقاً بدانید چه درسی، کدام مبحث و از کدام کتاب را به چه مدت قرار است مطالعه کنید تا هم سردرگم نباشید و هم انگیزه‌تان را تقویت کنید. 

برای کسب نتیجه باید بر اساس وضعیت گذشته‌تان و تلاش و برنامه‌ی فعلی خود یک نتیجه و هدف‌گذاری اولیه داشته باشید که در آزمون‌ها بدانید می‌خواهید از هر ده سؤال به چند سؤال پاسخ صحیح بدهید یا چه نمره‌ای را برای خود پیش‌بینی می‌کنید تا در مدرسه به آن برسید. 

این هدف‌گذاری شما را به لحاظ روحی بالا می‌برد و امید و انگیزه و جهت به شما می‌دهد و تلاشتان را تقویت می‌کند. نباید هدف‌گذاری را با خیال‌بافی اشتباه بگیرید. هر هدفی باید بر اساس تلاش و توانایی‌های شما و مرحله به مرحله و معقول باشد.