تثبیت مطالب با کتاب کار

برخی از دانش‌آموزان می‌گویند با وجود مطالعه‌ی بسیار خوب و شناخت کامل مباحث نمی‌توانند در روز آزمون و یا امتحانات نتیجه‌ی خوبی بیاورند و برای سؤالات ایده داشته باشند و آن‌ها را حل کنند.

تثبیت مطالب با کتاب کار

برخی از دانش‌آموزان می‌گویند با وجود مطالعه‌ی بسیار خوب و شناخت کامل مباحث نمی‌توانند در روز آزمون و یا امتحانات نتیجه‌ی خوبی بیاورند و برای سؤالات ایده داشته باشند و آن‌ها را حل کنند.

مشکل اصلی این دانش‌آموزان این است که نتوانسته‌اند اطلاعات خود را کاملاً تثبیت کنند و آن‌ها را در قالب سؤالات مختلف مرور کنند و محک بزنند و خلاقیت و ایده‌ی حل سؤال کافی ندارند. درواقع این دانش‌آموزان چون سؤال کافی و تمرین تشریحی کافی از کتاب کار حل نکرده‌اند نمی‌توانند در آزمون‌ها موفق باشند. در ایام باقی‌مانده تا انتهای سال برای همه‌ی امتحانات و مباحث حتماً کتاب کار را جدی بگیرید و همه‌ی سؤالات آن را چندین بار حل کنید تا نقاط ضعف‌تان مشخص شود و مرحله‌ی تثبیت را به‌خوبی انجام دهید.