جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

یکی از ابزارهای مناسب دوران جمع‌بندی کتاب زرد اختصاصی است.

جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

زمان، فرصتی دیگری را در اختیار ما قرار داده است که آن‌چه را آموخته‌ایم به شیوه‌ی جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار تکرار و بازبینی کنیم تا به مرحله‌ی تسلط و آمادگی کامل برسیم و از زحمات خود نتیجه‌ی دلخواه و شایسته به دست آوریم.

یکی از ابزارهای مناسب دوران جمع‌بندی کتاب زرد اختصاصی است.

اگر در هر آزمون از کتاب زرد، پس از بررسی آزمون، سؤال‌هایی که به آن‌ها پاسخ اشتباه داده‌ایم یا نتوانسته‌ایم پاسخ دهیم را یادداشت کنیم و مبحث آن تست را جلو سؤال بنویسیم، فرصت می‌یابیم که طی دو روز دیگر به دقت روی آن مبحث تمرکز کنیم و آن‌ها را یاد بگیریم. این روش طی هر آزمون جامعی که از خود می‌گیریم چند بار تکرار می‌شود تا با رفع اشکال‌های پی‌درپی از مباحث یادداشت‌شده میزان آمادگی ما به حداکثر برسد. درواقع به جای آن‌که وقت خود را صرف مطالعه‌های پراکنده کنید بهتر است با مرور آزمون‌های سال‌های گذشته و رفع نقاط ضعف با این روش به موفقیت خود بیش‌تر کمک کنید.