مربی و بازیکن باشید

دانش‌آموزان باید سعی کنند همیشه مخصوصاً در ایام مهم عید و نیم‌سال دوم مانند یک مربی عمل کنند؛ یعنی زمان بگذارند و نقاط ضعف و قوت خودشان را شناسایی کنند.

مربی و بازیکن باشید

دانش‌آموزان باید سعی کنند همیشه مخصوصاً در ایام مهم عید و نیم‌سال دوم مانند یک مربی عمل کنند؛ یعنی زمان بگذارند و نقاط ضعف و قوت خودشان را شناسایی کنند.

درواقع با بررسی نتایج آزمون‌ها و مدرسه و سرفصل‌های درس‌های مختلف ببینند واقعاً برای کدام مباحث، سؤال و تست کم‌تری حل کرده‌اند یا بر اساس دفتر برنامه‌ریزی ساعت مطالعاتی کم‌تری داشته‌اند یا واقعاً در مفاهیم دچار ضعف هستند.

سپس در پنجره‌های باز مطالعاتی مانند یک بازیکن پرتلاش شوند و نقاط ضعفی که به عنوان مربی برای خود شناسایی کرده‌‌اند با منابع مناسب و زمان مطالعاتی خوب برطرف کنند تا قبل از امتحانات پایانی برطرف شوند.