اهمیت کارنامه‌ی بازیابی

شما با نگاهی به کارنامه‌ی بازیابی متوجه نقاط قوت و ضعف خود در هر فصل خواهید شد و تفکیک هر مبحث در کارنامه یک دید کلی و در عین حال دقیق از وضعیت و سطح اطلاعات شما ارائه می‌دهد.

اهمیت کارنامه‌ی بازیابی

شما با نگاهی به کارنامه‌ی بازیابی متوجه نقاط قوت و ضعف خود در هر فصل خواهید شد و تفکیک هر مبحث در کارنامه یک دید کلی و در عین حال دقیق از وضعیت و سطح اطلاعات شما ارائه می‌دهد.

هدف اصلی از طراحی این کارنامه، مطالعه‌ی هوشمند دانش‌آموزان است. به زبان ساده‌تر یعنی شما در مباحثی که در طول ماه‌های پیش ضعف داشته‌اید بیش‌تر از مباحثی که نقطه‌ی قوت شما محسوب می‌شود پافشاری کرده و شما را به سمت بازیابی هدایت می‌کند؛ اما بازیابی تفاوتی که با بازخوانی دارد در مطالعه‌ی هدفمندی است که مبحث‌محور است؛ در صورتی که در بازخوانی تمام مطالب به صورت کورکورانه و فله‌ای خوانده می‌شود و هیچ تمایزی بین نقاط قوت و ضعف قایل نیست.

اهمیت اصلی بازیابی برای کنکوری‌هایی است که زمان نیز برای آن‌ها حکم برگ برنده را دارد و با مطالعه‌ی مبحث‌محور و هوشمندانه زمان را نیز مدیریت خواهند کرد.