برنامه‌ریزی با خودشناسی

دانش‌آموزان در طول ایام تحصیل به دنبال جواب برای این سؤال هستند که چه‌طور می‌توان از درس خواندن نتیجه‌ی بهتری حاصل کرد و از سایر رقبا پیشی گرفت!

برنامه‌ریزی با خودشناسی

دانش‌آموزان در طول ایام تحصیل به دنبال جواب برای این سؤال هستند که چه‌طور می‌توان از درس خواندن نتیجه‌ی بهتری حاصل کرد و از سایر رقبا پیشی گرفت!

راه‌حل این سؤال در ابتدا دشوار به نظر می‌رسد، در حالی که دانش‌آموزان می‌توانند بدون عسر و حرج و فقط با یک خودشناسی درست و به دور از هر گونه بلندپروازی برای خود برنامه‌ای منظم طراحی کنند؛ اما طراحی برنامه برای هر شخص با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی که بین دانش‌آموزان وجود دارد، شرایط ویژه‌ای می‌طلبد تا به مرحله‌ی استفاده و درنتیجه بازدهی برسد.

از جمله ویژگی‌های مهمی که در طراحی برنامه به چشم می‌خورد تناسب برنامه با ویژگی‌های روحی و چهارچوب‌های شخصی هر دانش‌آموز است؛ بنابراین در طراحی یک برنامه‌ی ثمربخش در عین اهمیت به تک تک درس‌ها و هم‌چنین منابع تستی باید از یکنواخت بودن برنامه اجتناب کرد؛ یعنی برنامه به گونه‌ای سامان‌دهی شود که دانش‌آموز نه‌نتها در به‌کارگیری آن دچار چالش و اذیت نشود بلکه با استفاده از آن متوجه افزایش نمرات مدرسه و هم‌چنین افزایش تراز در آزمون‌ها شود که درنتیجه لفظ پیشرفت معنا پیدا می‌کند و دانش‌آموز در به‌کارگیری برنامه مصمم‌تر خواهد شد.