توصیه‌هایی برای دوران انتقالی

بعد از آزمون 31 اردیبهشت، دوران انتقالی را آغاز کنید.

توصیه‌هایی برای دوران انتقالی

1. بعد از آزمون 31 اردیبهشت، دوران انتقالی را آغاز کنید.

2. این دوره نباید زیاد طول بکشد.

3. سه الی هفت روز کافی به نظر می‌رسد.

4. اگر وسواس مطالعاتی دارید نهایتاً ده روز برای این دوره در نظر بگیرید.

5. ابزارهای خود را به کار بگیرید: جدول جمع‌بندی هفتگی، جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری، کارنامه‌ی بازیابی و...

6. قرار نیست همه‌ی درس‌ها را بخوانید.

7. اولویت را به درس‌های سبز و زرد کارنامه‌ی پنج نوع درس بدهید.

8. منابعتان را محدود در نظر بگیرید.

9. 7کنکورها می‌توانند جزء منابع اصلی‌تان باشند.

10. از خلاصه‌نویسی‌های‌تان استفاده کنید.

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی