زنگ‌ها به صدا درآمده‌اند

دانش‌آموزان باید مطالعه‌ی کتاب درسی را در اولویت قرار دهند و تمام جزئیات را به طور کامل مرور کنند.

زنگ‌ها به صدا درآمده‌اند

دانش‌آموزان باید مطالعه‌ی کتاب درسی را در اولویت قرار دهند و تمام جزئیات را به طور کامل مرور کنند.

بعد از مرور کتاب درسی جزوه‌ی معلم نیز تا حدود زیادی می‌تواند به یادگیری دانش‌آموزان کمک کند.

کتاب‌های پرتکرار بهترین منبع برای آشنایی با نمونه‌سؤالات مختلف است و موارد زیر نیز در بهبود فرایند یادگیری کمک شایانی می‌کند:

- برنامه‌ریزی مناسب برای امتحانات

- تقسیم‌بندی درس‌ها

- خلاصه‌نویسی و مرور مطالب درسی

- استفاده از درخت دانش

- بازیابی مطالب به جای بازخوانی

- رفع اشکالات پرتکرار

- سعی در ایجاد دقت

- سعی در صحیح خواندن کلمات

- پرهیز از وسواس مطالعاتی

- داشتن آرامش

- مشورت با والدین

- پرهیز از دوستان مضطرب

- داشتن روحیه‌ی اعتمادبه‌نفس

- حل نمونه‌سؤالاتی که معلم در طول این مدت از دانش‌آموز گرفته است.

- رفع اشکال درسی در چند روز باقی‌مانده به امتحان

- تغذیه‌ی مناسب

- پرهیز از بی‌خوابی

- و...