مثال‌هایی برای آندوسیتوز

موجودات تک‌سلولی یوکاریوتی مانند آمیب، پارامسی و تریکودینا با روش آندوسیتوز تغذیه می‌کنند.

مثال‌هایی برای آندوسیتوز

- موجودات تک‌سلولی یوکاریوتی مانند آمیب، پارامسی و تریکودینا با روش آندوسیتوز تغذیه می‌کنند.

- فاگوسیتوز در مونوسیت‌ها، ماکروفاژها، نوتوروفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها دیده می‌شود.

- سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه‌ی گوارشی هیدر، ذرات غذایی را با آندوسیتوز به داخل سلول می‌کشند.

- جذب ویتامین B12 به کمک فاکتور داخلی معده در سلول‌های پوششی مخاط روده با روش آندوسیتوز انجام می‌شود. (البته دقت کنید این ویتامین با روش انتقال فعال و انتشار تسهیل‌شده هم در روده جذب می‌شود.)

- انتقال ویروس‌های جانوری به داخل سلول از طریق آندوسیتوز صورت می‌گیرد.

- از ویروس‌های جانوری می‌توان آدنوویروس، آنفلوآنزا، HIV، هاری، آبله‌مرغان، زگیل، آبله‌گاوی، هرپس تناسلی و ویروس تبخال را نام برد.

- تفاوت آندوسیتوز و فاگوسیتوز در اندازه‌ی ذرات بلع‌شده است.

- ذرات بلع‌شده در فاگوسیتوز 10 برابر آندوسیتوز است.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی