ترکیب کاروان کشتی آزاد و فرنگی جوانان مشخص شد

ترکیب تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شد.جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در خانه کشتی تهران برگزار شد که پس از نهایی شدن مصوبات این شورا در خصوص تیمهای رده جوانان، ترکیب اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا نیز نهایی و مشخص شد.

بدین ترتیب ترکیب کاروان اعزامی کشتی جوانان ایران به شرح زیر اعلام است:

کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: علیرضا گودرزی
55 کیلوگرم: نادر نصری- خیراله قهرمانی
60 کیلوگرم: مهدی نیازی
66 کیلوگرم: سامان شجاعی- محسن مصطفوی
74 کیلوگرم: احمد بذری
84 کیلوگرم: ارشک محبی- کامران قاسم پور
96 کیلوگرم: حسین شهبازی
120 کیلوگرم: امیررضا اکبری
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اصغر بذری، تورج ظفری، جعفر دلیری، مسعود جمشیدی
سرپرست: پرویز عالی

 همچنین مقرر شد در اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم از میان نفرات معرفی شده برای رقابتهای قهرمانی آسیا، طبق نظر شورای فنی در هر وزن یک نفر مجوز شرکت در مسابقات را خواهد داشت.

کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: علیرضا نجاتی
55 کیلوگرم: رضا عباسی
60 کیلوگرم: محمدرضا گرایی
66 کیلوگرم: حسین اسدی
74 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
84 کیلوگرم: آرمان علیزاده
96 کیلوگرم: امیرحسین حسینی
120 کیلوگرم: امیرمحمد حاجی پور
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسین حسین زاده- جاسم امیری- مهدی محمدی
مربی سازنده: سیامک قیطاسی
سرپرست: مهدی شربیانی

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای 11 تا 17 خردادماه در کشور فیلیپین برگزار می شود.

منبع :