تامین سانتریفیوژهای ساخت واکسن و دارو

رئیس سازمان انرژی اتمی، از راه اندازی سانتریفیوژهای ساخت واکسن و دارو در کشور خبر داد و گفت: به رغم تحریم‌های کشور، توانستیم این سانتریفیوژها را بسازیم و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم.

تامین سانتریفیوژهای ساخت واکسن و دارو

دکتر علی اکبر صالحی در کنگره جامعه جراحان ایران در مرکز همایش های رازی، اظهارداشت: سازمان انرژی اتمی دستاوردهای فراوانی در حوزه پزشکی داشته که باعث شده بتوانیم تا حدود زیادی کمبودها و نیازهای پزشکی کشورمان را مرتفع کنیم.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر کیت های فراوانی در حوزه پزشکی تهیه می شود، گفت: بیش از ۱۵۰ مرکز پزشکی هسته ای برای بیش از یک میلیون بیمار خدمات درمانی ارائه می دهند.

صالحی از ساخت رادیوداروها بر اساس پروتکل GNP و GDP در کشور خبر داد و افزود: تلاش می کنیم ساخت رادیو داروها را بر اساس این دو پروتکل تولید کنیم و بتوانیم صادرات نیز داشته باشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به تحریم کشور از سوی غربی ها، گفت: این تحریم ها باعث نشد که در پزشکی هسته ای عقب بمانیم، بطوریکه توانستیم در دو سه سال اخیر در این حوزه کارهای خوبی انجام دهیم.

صالحی از یک پروژه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای ساخت رادیوداروها در کشور خبر داد و افزود: مقدمات ساخت اولین بیمارستان تخصصی هسته ای نیز فراهم شده و ظرف چهار سال آینده آماده خواهد شد.

منبع :