تعیین تکلیف ۳ طرح کلان ملی در دانشگاه علم و صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت از تعیین تکلیف ۳ طرح کلان ملی این دانشگاه خبر داد و گفت: بنا داریم تا پایان اردیبهشت ماه وضعیت ۳ طرحی که بلاتکلیف هستند را در راستای اجرایی شدن مشخص کنیم.

تعیین تکلیف ۳ طرح کلان ملی در دانشگاه علم و صنعت

تورج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح های کلان ملی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه با تصویب شورای عتف طرح های کلان ملی باید دستگاه متقاضی داشته باشند و ادامه فعالیت آنها منوط به این موضوع است، اظهار کرد: در این دانشگاه آیین نامه ای مبنی بر تعیین سهم اعتبارات بخش های مختلف و نحوه هزینه کرد برای طرح های کلان ملی تدوین و تصویب شد و براین اساس نیز مجریان طرح ها انتخاب شدند.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت افزود: وضعیت این دانشگاه در طرح های کلان متفاوت است؛ پیشرفت برخی از آنها متناسب با برنامه بوده است اما برخی از طرح ها از برنامه عقب مانده اند.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در حال حاضر ۹ طرح کلان ملی در این دانشگاه با کمک چند دانشگاه دیگر در مسیر پیشرفت قرار دارند، گفت: در ۳ طرح کلان، دانشگاه نقش محوری داشته این طرح ها شامل «پلتفرم ملی خودروی کلاس B»، «سامانه حمل و نقل ریلی پر سرعت» و «پروتز عصبی حرکتی» می شود.

محمدی گفت: در حال حاضر بهره برداران این طرح ها مشخص شده اما درصدد هستیم تا رضایت بهره برداران را برای سرمایه گذاری جلب کنیم و امیدوار هستیم تغییراتی که زیر نظر وزارت علوم بر روی این طرح ها انجام می گیرد قابل قبول باشد و در نهایت در سطح ملی بهره برداری شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت افزود: «طراحی و ساخت منظومه ماهواره تدافعی»، «اکتساب فناوری، طراحی، ساخت و تست موتور حامل فضایی»، «طراحی و تولید سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی» از طرح های کلانی هستند که برای آنها مجری مشخص نشده است زیرا به این اطمینان نرسیده ایم که این طرح ها کلان هستند.

وی عنوان کرد: ما برای ۳ طرح کلان ملی دانشگاه که بلاتکلیف هستند پیشنهاداتی داده ایم و منتظر هستیم که مجریان طرح ها، گزارش هایی را با تعامل دانشگاههای همکار و بهره بردار تهیه کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه ما می توانیم بر اساس این گزارش ها برایشان تصمیم گیری کنیم، گفت: در این گزارش باید علاوه بر تعیین مسیر طرح، میزان اعتبار درخواستی را گزارش کنند تا با تایید وزارت علوم جذب اعتبارات، امکان پذیر بودن و اجرایی شدن طرح بررسی شود.

وی تاکید کرد: اگر امکان اختصاص اعتبار از بهره بردارهای ۳ طرح کلان که تعیین تکلیف نشده اند فراهم باشد تکلیف آنها در اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد.