استفاده از فناوری پلاسما در سنسورهای گازی

محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد موفق به رشد لایه‌های نازک برای استفاده در سنسورهای گازی با استفاده از تکنولوژی پلاسما شدند.

استفاده از فناوری پلاسما در سنسورهای گازی

محمدتقی حسین نژاد دانشجوی دکتری رشته فیزیک واحد علوم تحقیقات گفت: اکسید روی (ZnO) یکی از معروفترین و پرکاربردترین مواد اکسیدی رسانای شفاف محسوب می شود که امروزه کاربردهای فراوانی در صنعت پیدا کرده است. استفاده در سلول های خورشیدی، LED ها، فوتودیودها و حسگرهای گازی از جمله مهمترین کاربردهای این ماده نیمه رسانا محسوب می شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی در این کار تحقیقاتی، رشد لایه های نازک اکسید روی با استفاده از تکنولوژی پلاسما، بررسی خواص ساختاری و مورفولوژی سطح نمونه ها و در نهایت بررسی میزان حساسیت نمونه های رشد یافته به گاز اتانول به منظور تحلیل خواص حسگری گاز و استفاده در کاربردهای سنسوری بوده است.

به گفته این پژوهشگر، یکی از اساسی ترین دلایل ساخت حسگرهای گازی در محیط پلاسمایی، تحقیقات محدود محققان در حوزۀ رشد لایه های نازک برای استفاده در سنسورهای گازی با استفاده از تکنولوژی پلاسما بوده است.

وی به کابردهای این طرح تحقیقاتی اشاره کرد و  افزود: حسگرهای گازی بطور کلی در صنایع نفت و گاز کاربرد فراوانی دارند. همچنین از دیگر کاربردهای آنها می توان به استفاده در صنایع پتروشیمی، صنایع نظامی و  غیره اشاره کرد.

این محقق واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: نتایج بدست آمده از این طرح قابلیت کاربرد در صنایعی که بطور مستقیم با گاز اتانول فعالیت می کنند را دارد.  

حسین نژاد گفت: یکی از اساسی ترین ویژگی های نوآورانه این طرح، رشد لایه های نازک اکسید روی برای استفاده در حسگرهای گازی با استفاده از تکنولوژی پلاسما بوده است.

این طرح تحقیقاتی به سرپرستی محمود قرآن نویس رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات و همکاری محمدتقی حسین نژاد دانشجوی دکتری رشته فیزیک، مرضیه شیرازی دانشجوی دکتری رشته مهندسی نانو فناوری، محمدرضا حنطه زاده و الهام دارابی صورت گرفته است.