ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه بار در نیروگاههای برق

محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاهی برای اندازه گیری زاویه بار در نیروگاههای برق شدند تا خسارت به مدار برق وارد نشود و پایداری نیروگاهها را به دنبال داشته باشد.

ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه بار در نیروگاههای برق

روح‌الله عبداللهی مجری طرح «دستگاه اندازه گیری زاویه بار کاربردی در نیروگاههای برق» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زاویه بار، دلتایی میان محور و ولتاژ خروجی ژنراتور است، گفت: اندازه گیری زاویه بار در نیروگاهها از جمله نیروگاه برق از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو در صدد آمدیم تا چنین دستگاهی را بسازیم.

وی با اشاره به هدف خود برای طراحی دستگاه اندازه گیری بار در نیروگاه افزود: با استفاده از این دستگاه، نظارت و کنترل عملکرد ژنراتور و تشخیص ناحیه ایمن زاویه بار امکان پذیر خواهد شد؛ زیرا پایداری سیستم‌های قدرت که وابسته به ژنراتور هستند، به سیستم زاویه بار بستگی دارد.

عبداللهی با بیان اینکه این دستگاه با رویکرد محاسبه دقیق و آنلاین و به منظور پایداری دینامیکی و نقطه کار بهینه طراحی شده است، گفت: روش های موجود بر مبنای روش های غیر مستقیم  محاسبه می شوند.

وی با بیان اینکه پایداری نیروگاه ها وابسته به زاویه بار است، افزود: اگر از یک نیروگاه بیش از توان آن استفاده شود پایداری خود را از دست می دهد؛ از سوی دیگر نیروگاهها برای اینکه پایداری خود را از دست ندهند به هیچ عنوان بهینه کار نمی کنند از این رو دستگاهی که بتواند زاویه بار و میزان پایداری نیروگاه را محاسبه کند ضروری به نظر می رسید.

عبداللهی اظهار داشت: با استفاده از این دستگاه، رفتار دینامیکی ژنراتور تحت نظارت و کنترل اپراتور قرار می‌گیرد و در نهایت از نوسانات قدرت ژنراتور جلوگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه می‌تواند پارامترهای دینامیکی و رفتار ژنراتور را به صورت آنلاین و با ارائه نمودار کاملی از عملکرد ژنراتور به همراه سایر پارامترهای مهم دیگر چون توان اکتیو، ضریب قدرت، زاویه بار ژنراتور و ولتاژ ترمینال ژنراتور را همزمان نمایش دهد.

به گفته وی، دستگاه اندازه گیری زاویه بار در نیروگاهها می تواند در صورت بروز نوسانات در عملکرد ژنراتور، با عکس العمل مناسب آن را کنترل کرده و از خروج اضطراری واحد جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه این دستگاه با اعلام زاویه بار بحرانی، نیروگاه‌ها را به سمت زاویه بار بهینه هدایت می‌کند، افزود: از دستگاه اندازه گیری زاویه بار می‌توان در تمام نیروگاه‌های آبی، بخار و سیکل ترکیبی استفاده کرد.

وی ادامه داد:  این دستگاه که بخشی از یک طرح کلان ملی بوده، تاکنون در ۶ نیروگاه چون زنجان، اهواز، سلطانیه و گیلان به کار گرفته شده است.

منبع :