ترکیب تنفس انسانها زمان مشاهده فیلم‌های ترسناک تغییر می‌کند

تیمی از محققان موسسه شیمی مکس‌پلانک و دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در پژوهشی جدید نشان دادند که ترکیبات تنفس انسان در زمان مشاهده فیلمهای ترسناک، همراه با صحنه‌های فیلم در نوسان است.

ترکیب تنفس انسانها زمان مشاهده فیلم‌های ترسناک تغییر می‌کند

به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از مجله Scientific Reports، این محققان دریافتند که می‌توان بطور قابل اطمینانی از الگوهای شیمیایی یک فیلم در زمان خشن یا آرام بودن صحنه‌های آن نقشه‌برداری کنند.

برای مثال در فیلم "عطش مبارزه" سطوح دی‌اکسید کربن و ایزوپرن تماشاچیان هرگاه که هنرپیشه اول آن برای حفظ حیاتش می‌جنگید، افزایش می‌یافت. محققان تصور می‌کنند که سطوح ایزوپرن با احساس مردد بودن مرتبط است.

این یافته‌ها از بیش از 9500 شرکت‌کننده بدست آمد که 108 صحنه از 16 فیلم مختلف را مشاهده کردند. هوای تنفس شده در سالن سینما به هیچ وجه دستکاری نشد و محققان جریان هوا را به دنبال بیش از 100 نوع گاز ارزیابی کردند.

این تحقیق می‌تواند به سنجش اضطراب در بیماران و همچنین واکنش مصرف کنندگان به آگهی ‌های تبلیغاتی کمک کند.

منبع :