تجهیزکتابخانه دبیرستان علامه طباطبایی در شهرستان فردوس

تجهیزکتابخانه دبیرستان علامه طباطبا یی در شهرستان فردوس

تجهیزکتابخانه دبیرستان علامه طباطبایی در شهرستان فردوس

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی در شهرستان فردوس از توابع  استان خراسان جنوبی را تجهیز نمود.  

آقای غلام رضا معنوی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1388 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 204 دانش آموز پسررا در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 6 میز مطالعه، 8قفسه کتابخانه ،35 صندلی  ذکر نمودند .

هزینه اقلام اهدایی 52/000/000 ریال (5 میلیون و 200 هزارتومان) می باشد که مبلغ 42/000/000 ریال (4میلیون و 200 هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) از سوی آقای سید منوچهر اختر نماینده بنیاد درشهرستان فردوس پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،475 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان علامه طباطبایی در شهرستان فردوس

تجهیزکتابخانه دبیرستان علامه طباطبایی در شهرستان فردوس