سلولهای قلبی و مغزی تولید شدند

محققین آمریکایی با استفاده از دارو موفق به تغییر سلول‌های پوستی به سلول‌های قلبی و مغزی شدند.

سلولهای قلبی و مغزی تولید شدند

محققین موسسه Gladstone «سانفرانسیسکو» آمریکا با بکارگیری شیوه ای نوین و با استفاده از دارو موفق به تولید سلول های قلبی و مغزی شدند که در نوع خود بی نظیر محسوب می شود.

در این شیوه محققین با استفاده از «کوکتل های فرآوری شده»، سلول های پوستی را به تدریج تحریک کردند تا به سلول هایی شبیه به سلول های بنیادی تغییر پیدا کنند.

در مرحله آخر سلول های پوستی به سلول های قلبی و مغزی تبدیل شدند و سلول های جدیدی را در محل آسیب دیدگی بدن بیمار تولید کردند.

توسعه این شیوه کمک می کند که مستقیما و با استفاده از فراورده های دارویی، سلول های آسیب دیده را بدون نیاز به سلول های بنیادی ترمیم کرد و به درمان قطعی نارسایی های قلبی و درمان پارکینسون با استفاده از دارو دست پیدا کرد.

در واقع بکارگیری این شیوه کارآمدتر و از اطمینان بیشتری برای بازبرنامه نویسی سلول ها برخوردار است ضمن اینکه از نگرانی های پزشکی در حوزه مهندسی ژنتیک جلوگیری می کند.  

نتیجه این تحقیق در نشریه Cell Stem Cell چاپ شده است.