حل معمای اکسیژن در زمین از روی قدیمی‌ترین شهاب سنگها

قدیمی‌ترین شهاب سنگهای کشف شده در زمین، رازهای تازه ای درباره این سیاره برملا می‌کنند.

حل معمای اکسیژن در زمین از روی قدیمی‌ترین شهاب سنگها

به تازگی در غرب استرالیا ۶۰ قطعه شهاب سنگ با قدمت ۲.۷ میلیارد سال کشف شده که حالا دانشمندان از آنها برای بررسی وضعیت اکسیژن در زمین طی میلیاردها سال گذشته استفاده می کنند.

تازه ترین بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد بخش فوقانی اتمسفر زمین بسیار پیشتر از تصورات قبلی ما دارای اکسیژن بوده است. این اطمینان خاطر از روی اکسید آهن کشف شده در این شهاب سنگها حاصل شده است.

متیو گنجی از کالج سطنتی لندن می گوید: از اینکه توانسته ایم چنین سنگهای فضایی کشف کنیم بسیار هیجان زده هستیم اما مهمتر این است که در دل خود اکسید آهن دارند. حقیقتا جای بسی شگفتی دارد که در دل این ریزشهاب سنگها نشانه هایی از اکسیژن وجود دارد.

اندرو تامکینز از دانشگاه موناش استرالیا نیز مهمترین بخش این کشف تاریخی را وجود اکسیژن در آنها می داند.

این درحالی است که زمین شناسان تصور می کردند تا پیش از ۲.۳ تا ۲.۴ میلیارد سال پیش، اثری از اکسیژن در اتمسفر زمین نبوده است اما حالا مشخص شده که حداقل در ۲.۷ میلیارد سال پیش چنین چیزی در اتمسفر سیاره مادر وجود داشته است.

اکنون دانشمندان تلاش می کنند تا با سفر به گوشه و کنار دنیا، شهاب سنگهای دیگری را هم پیدا کنند که از روی آنها بتوان پی به تاریخچه روشنتری از زمین برد. آنها به دنبال بررسی این موضوع هستند که اتمسفر زمین چگونه در گذر زمان تغییر کرده است و البته اینکه نخستین بار اکسیژن چگونه در آن پدیدار شد.