سرعت یادگیری زبان دوم پیش بینی می‌شود

محققین آمریکایی برای اولین بار موفق به ابداع شیوه ای شده اند که با انجام آزمایش بر روی امواج مغزی شخص می‌توان متوجه شد که سرعت یادگیری او در زبان دوم چه مقدار است.

سرعت یادگیری زبان دوم پیش بینی می‌شود

محققین دانشگاه «واشینگتون» آمریکا روشی را ابداع کرده اند که با یک آزمایش مختصر و بررسی الگوی موج مغزی ظرف مدت ۵ دقیقه می توان سرعت یادگیری افراد را برای زبان دوم محاسبه کرد.

با انجام این آزمایش ۶۰ درصد از متغیرهای یادگیری زبان دوم در بزرگسالان مشخص می شود.

در این شیوه الگوی موج مغزی در زمان قبل از فرا گرفتن زبان دوم با الگوی موج مغزی بعد از شروع یادگیری زبان دوم مقایسه می شود. در این شیوه زبان آموز با گذاشتن هدست مخصوص نوار مغز چشمان خود را به مدت ۵ دقیقه می بندد و سپس امواج مغزی آلفا، بتا، دلتا، گاما و تتای او محاسبه می شود.

در نتیجه این تحقیق مشخص شد قدرت بالا در امواج مغزی بتا و گاما و همچنین قدرت پایین امواج دلتا و تتا نشان دهنده سرعت بالای شخص در یادگیری زبان دوم است.