صدهزارمین گردش ایستگاه فضایی بین المللی به دور زمین

پس از ۱۷ سال چرخ زدن به دور زمین، ایستگاه فضایی بین المللی برای صدهزارمین بار به دور این سیاره چرخید.

صدهزارمین گردش ایستگاه فضایی بین المللی به دور زمین

آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) اعلام کرد که ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) که در مدار پایین زمین (LEO) قرار دارد برای صدهزارمین بار به دور سیاره مادر چرخیده تا رویدادی تاریخی در عرصه فضا به ثبت رسیده باشد.

این ایستگاه فضایی که از سال ۲۰۰۰ هزار پذیرای فضانوردان بوده است بیش از چهار میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۷۴ کیلومتر در فضا حرکت کرده  است. این مسافت معادل ۱۰ بار سفر به مریخ است!

ایستگاه فضایی بین المللی در سال ۱۹۹۸ به فضا پرتاب شد و از آن زمان به عنوان اقامتگاه فضایی قابل سکونت برای فضانوردان به کار گرفته شده است.

درحالی که این آزمایشگاه پیشرفته فضایی طی مدت ۱۷ سال در سکوت مطلق در حال چرخیدن به زمین بوده اما اینجا و بر روی زمین کشکمشها و جنگهای زیادی در گرفته است.

ایستگاه فضایی بین المللی که در حد و اندازه یک زمین فوتبال آمریکایی است تاکنون پذیرای ۲۲۲ فضانورد بوده و طی مدت ۱۷ سال گذشته نیز بیش از ۱۲۰۰ برنامه آزمایشی در آن صورت گرفته که از چاپ سه بعدی گرفته تا مطالعه در زمینه اثرات جاذبه اندک بر روی دوقلوها متنوع بوده اند.

از نکات جالب توجه مأموریتهایی که در این ایستگاه فضایی انجام شده می توان به عبور شمار تصاویر گرفته شده از طریق این ایستگاه فضایی از مرز سه میلیون اشاره کرد. این رویداد در جریان مأموریت اکتشافی ۴۷ صورت گرفت.

البته توسعه این ایستگاه فضایی تبعات منفی نیز برای محیط اطراف زمین به همراه داشته است که مهمترین آن رها شده انبوهی از زباله های فضایی است. تخمین زده می شود بیش از ۱۲ هزار قطعه زباله فضایی بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر که در نتیجه توسعه این آزمایشگاه فضایی برجای مانده اند با سرعت ۱۵ کیلومتر بر ثانیه در اطراف زمین در حال چرخش باشند.