نمونه سوالات دروس نهایی معماری

دوستان عزیز در ادامه نمونه سوالات سه درس از دروس نهایی برای شما آورده شده که برای کامل شدن مرور و نهایی کردن آن‌ها مطالعه کتاب نهایی رشته معماری به شما پیشنهاد میشود.

نمونه سوالات دروس نهایی معماری

دوستان عزیز در ادامه نمونه سوالات سه درس از دروس نهایی برای شما آورده شده که برای کامل شدن مرور و نهایی کردن آن ها مطالعه کتاب نهایی رشته معماری  به شما پیشنهاد میشود.

نمونه سوالات درس عناصر و جزییات

1.     لابند، چیست؟ خرداد 88

2.     منظور از پیوند دیوار، چیست؟شهریور 88

3.     دو مورد از خصوصیات اصلی آجر را نام ببرید. شهریور 92

4.     از اختلاط. . . . و .. . و پختن آن‌ها، سیمان به دست می‌آید. خرداد 89

5.     سه مورد از وظايف پنجره را بنويسيد. شهریور 88

نمونه سوالات درس تاسیسات ساختمان

6.       اجزای آنتن معمولی رانام ببرید. شهریور 90

7.       شستی را، تعریف کنید.شهریور 93

8.       سه علت از بین رفتن آب درون سیفون را ذکر نمایید. خرداد 90

9.       هدف از ایجاد لوله‌ي هواکش فاضلاب چیست؟ خرداد 90

10.      علت رنگین شدن اکثروسایل مصرفی آب، چیست؟ شهریور 92

نمونه سوالات درس متره و برآورد

11. -رئیس کارگاه راتعریف کنید. خرداد 94

12. در عمليات ساختماني،رئيس كارگاه به چه كسي گفته مي‌شود و از طرف چه كسي معرفي مي‌شود؟ خرداد 91

13.  متره را تعریف کنید. خرداد 93

14. مهندس ناظر کیست؟ شهریور93

15.  برنامه‌ي زمان‌بندی مراحل مختلف انجام کار، توسط چه کسی تهیه می‌شود؟ شهریور 90