نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاریخی

در ادامه نمونه سوالات را مشاهده کنید ...

نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاریخی

نمونه سوالات آشنایی با بناهای تاریخی - معماری

 

1- جمله‌ی زیر را با کلمه‌ی مناسب پر کنید. خرداد 94


معماری گذشته‌ی ما متکی بر . . . بود.

2- در جای خالی کلمات مناسب بنویسید. شهریور 92

الف) فضای . . . که بعد از ورودی خانه‌های سنتی قرار می‌گرفته،دید نامحرم به فضای . . . را می‌بست.

ب) در خانه‌های سنتی اقلیم گرم و مرطوب جنوبی، ایوان‌های . . . و . . . هم از نفوذ باران به داخل جلوگیری می‌کرده و هم سایه‌ای کامل بر روی دیوار اتاق‌ها ایجاد می‌نموده است.

ج) در عرض حیاط ورودی تخت جمشید، کاخ معروف به . . . قراردارد. این مکان احتمالاً قرارگاه . . . بوده است.

د) جزییات تزیینات کاخ یا آتشکده‌ی فیروزآباد، از کاخ‌های هخامنشی در . . . اقتباس گردیده است.

3- در جای خالی کلمات مناسب را بنویسید.خرداد 92

الف) آتشکده‌ی آذرگشسب درون دژی به نام . . . قرار داشته است.

ب) شکل حیاط مساجد با الهام از . . . و الگوی معماری قبل از اسلام، مانند . . . ، چهارگوش بودهاست.

ج) تقارن،تعادل و زیبایی . . . آن را به عنوان یکی از عناصر شاخص شهر یزد تبدیل کرده است.

د) در میان مدرسه‌های ایران، مدرسه‌ی . . . از همه کامل‌تر و بزرگ‌تر است، ولی از دید دقت و تنوع درنقشه و در آمود، مدرسه‌ی . . . غنی‌تر می‌باشد.

ه) در زمان تیموریان فضاهایی مانند . . . و . . . پیرامون مرقد امام رضا (ع) ساخته شد.

4-عملکرد طاق‌هایکوچک، در پل شهرستان اصفهان را بنویسید.خرداد 90/شهریور92/شهریور93

5-نقوش اسلیمی راتعریف کنید.خرداد91/خرداد94


 دانش آموزان عزیز پیشنهاد میشود که با تهیه کتاب نهایی مرور سوالات 7 دوره اخیر دروس نهایی را حتمی کنید.

موفق باشید