اعلام برنامه مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال

برنامه کامل هفته شانزدهم تا هفته هجدهم مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد.*هفته شانزدهم : دوشنبه 3 خرداد 95

استقلال نوین بجنورد – چوکای تالش – ساعت 16:45- ورزشگاه 19 مهر بجنورد

عمران شهرداری ساری – آرش ری– ساعت 16:45- ورزشگاه شهید متقی ساری

شهرداری فومن -  شهدای بابلسر– ساعت 16:45 – ورزشگاه آزادی فومن

شهید کریمی جویبار – شهدای ساری– ساعت 16:45- ورزشگاه شهید کریمی جویبار

کاوه شهرداری ورامین -  شهرداری اراک – ساعت 17 – ورزشگاه تختی ورامین

ایرانداد تهران – استقلال جنوب تهران – ساعت 17 – ورزشگاه هویزه تهران

شهرداری همدان – امید حسن آباد – ساعت 17 – ورزشگاه ملت همدان

افرا درب تبریز – صفاهان اصفهان – ساعت 17 – ورزشگاه مرزداران تبریز

سه شنبه4 خرداد 95 

شهرداری فیروز آباد – خیلج فارس خونسرخ – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی فیروزآباد

قشقایی شیراز – ملی حفاری اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه بعثت شیراز

فرید کرج -  برق شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شریعتی کرج

پرسپولیس برازجان – پریز درود– ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی براجان

شاهین ماهشهر- نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر

*هفته هفدهم  : یکشنبه 9 خرداد 95

شهدای بابلسر- شهرداری رودسر – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید علیزاده

عمران شهرداری ساری- شهرداری فومن - ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری

چوکای تالش- شهید کریمی جویبار- ساعت 16:45 – ورزشگاه پوریای ولی تالش

آرش ری  - شهدای ساری - ساعت 16:45 – ورزشگاه هویزه تهران

امید حسن آباد – افرا درب تبریز – ساعت 17 – ورزشگاه اختصاصی حسن آباد

فجر میثاق کرج – ایرانداد تهران – ساعت 17 – ورزشگاه شریعتی کرج

شهرداری اراک – استقلال جنوب تهران – ساعت 17 – ورزشگاه 5 مرداد اراک

کاوه شهرداری ورامین – شهرداری همدان – ساعت 17 – ورزشگاه تختی ورامین 

دوشنبه 10 خرداد95

پریز درود – نفتون مسجد سلیمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی درود

پرسپولیس برازجان – قشقایی شیراز -  ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی برازجان

خلیج فارس خونسرخ – فرید کرج – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی بندر عباس

ملی حفاری اهواز – شهرداری فیروزآباد – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز

برق شیراز – شاهین ماهشهر – ساعت 17:15- بعثت شیراز

*هفته هجدهم : یکشنبه 16 خرداد 95

شهرداری رودسر – عمران شهرداری ساری – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهید قاسمی رودسر

شهرداری فومن – آرش ری – ساعت 16:45 – ورزشگاه آزادی فومن 

استقلال نوین بجنورد – شهدای بابلسر – ساعت 16:45 – ورزشگاه 19 مهر بجنورد

شهدای ساری – چوکای تالش – ساعت16:45 – ورزشگاه شهید متقی ساری  

استقلال جنوب تهران – فجر میثاق کرج - – ساعت 17 – ورزشگاه اتکا تهران

افرا درب تبریز – کاوه شهرداری ورامین – ساعت 17 – ورزشگاه مرزداران تبریز

ایرانداد تهران – صفاهان اصفهان – ساعت 17 – ورزشگاه هویزه تهران

شهرداری همدان – شهرداری اراک – ساعت 17 – ورزشگاه ملت همدان

قشقایی شیراز – پریز درود – ساعت 17:15 – ورزشگاه بعثت کرمانشاه

نفتون مسجد سلیمان – برق شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان

شاهین ماهشهر – خلیج فارس خونسرخ – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر

فرید کرج- ملی حفاری اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شریعتی کرج

شهرداری فیروزآباد – پرسپولیس برازجان – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی فیروزآباد