بازدید از 30 مدرسه بنیاد قلم چی در کهگیلویه و بویر احمد

بازدید 30 مدرسه یک کلاسه ، پس از یک سال تحصیلی

بازدید از 30 مدرسه بنیاد قلم چی در کهگیلویه و بویر احمد

مهر ماه سال 94، بنیاد علمی آموزشی قلم چی، در راستای اهداف سه گانه خود، احداث 30 مدرسه یک کلاسه را در مناطق روستایی و عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد را به پایان رساند. 

اینک در پایان سال تحصیلی 95-94، بار دیگر در روستای هفت چشمه، از توابع بخش مارگون، در شهرستان دنا در این استان حضور یافتیم. 

آن چه که شاهد بودیم شوق و انگیزه بود و نشاط کودکانه از یک سو، و آرامش سبکبالی از سوی دیگر...


بازدید از 30 مدرسه بنیاد قلم چی در کهگیلویه و بویر احمد


بازدید از 30 مدرسه بنیاد قلم چی در کهگیلویه و بویر احمدبازدید از 30 مدرسه بنیاد قلم چی در کهگیلویه و بویر احمد
بازدید از 30 مدرسه بنیاد قلم چی در کهگیلویه و بویر احمد